Telefon: 0532 386 78 40
Taşınmaz Satışında Basın İlan Müzekkeresi

 

 

 

                 T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

BASIN İLAN KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

 

                      Ekte bulunan Taşınmaz satış ilanının, İİK.'nın ilgili maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayınlanan, tirajı 50.000’in üzerinde olan gazetelerden birinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlanması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. ../../.....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

Eki : 2 suret taşınmaz satış ilanı.

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek