Telefon: 0532 386 78 40
BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR
 
 
BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR
 
Boşanma davası nasıl açılır sorusu boşanmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre, evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık bir şekilde gerçekleşmelidir. Evlenme, tarafların serbest iradeleriyle verdikleri sözlü-olumlu beyanla birlikte tamamlanır. Evliliğin kurulabilmesi için herhangi bir mahkeme kararı aranmazken, taraflar boşanmak istediklerinde, eşlerden birisinin veya her iki eşin karşılıklı olarak yetkili Aile Mahkemesinde boşanma davası açması gerekmektedir. Bu açıdan boşanmanın gerçekleşebilmesi için mahkeme kararı zorunludur. 
 
Boşanma, "çekişmeli boşanma" ve "anlaşmalı boşanma" olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu'nun, "Evlilik birliğinin sarsılması" başlıklı 166.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenmektedir. Kanun'da yer alan düzenlemeye göre, evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna verilebilecek en güzel cevap anlaşmalı boşanmadır. Bu düzenleme çerçevesinde anlaşmalı boşanmanın şartlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
 
-Evlilik ilişkisinin en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
-Eşler mahkemeye birlikte başvurmalı ya da eşlerden birisi diğerinin davasını kabul etmelidir.
-Taraflar hakim huzurunda boşanma iradelerini serbestçe açıklamalıdır. 
-Taraflar boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda bir protokol hazırlamalı ve bu protokol hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Hakim gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak yapılan bu değişikliğin her iki tarafça kabul edilmesi gerekmektedir. 
 
Yukarıda sayılan şartları taşımayan kişiler ancak çekişmeli boşanma yoluyla boşanabilirler. Çekişmeli boşanmada taraflar, boşanmayla ilgili bir ya da daha fazla konuda  uyuşmazlık içerisindedirler. Örneğin; en basit olarak, evliliğin taraflarından birisi boşanmak isterken diğeri istememektedir. Çekişmeli boşanma davasında taraflar arasındaki uyuşmazlık mahkeme kararıyla sona erdirilecektir. 
 
Çekişmeli boşanma davası, Kanun'da iki kategori altında düzenlenen sebepler çerçevesinde açılabilir. Bu sebepler, TMK m.161-165 arasında düzenlenen "özel boşanma sebepleri" ve TMK m.166'da düzenlenen "genel boşanma sebebidir". Özel boşanma sebepleri şunlardır:
 
-Zina
-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
-Terk
-Akıl hastalığı
-Genel boşanma sebepleri, Kanun'un "Evlilik birliğinin sarsılması" başlıklı 166.maddesinde düzenlenmektedir. Kanun'da yer alan düzenlemede, evlilik birliğinin temelden sarsılması bir çerçeve sebep olarak yer almaktadır. Genel boşanma sebepleri sınırlı sayıda değildir. Evlilik birliğini temelden sarsan sosyal, ekonomik, kültürel ve dini tüm sebepler genel boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.
 
Kanun'un 166.maddesinin 4.fıkrasında, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası düzenlenmektedir. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 
 
Boşanma davası nasıl açılır sorusuna yukarıda yapmış olduğumuz açılamalar çerçevesinde cevap verilebilir. Boşanma davası nasıl açılır sorusundan başka nasıl boşanırım, boşanma davası nedir, boşanma avukatı ararken nelere dikkat edilmeli, ankara boşanma avukatı olarak hizmet verenler kimler, nafaka nedir, velayet nedir, ayrılık nedir, eşimden nasıl ayrılırım, anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma alanında avukat olanlar, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma nasıl olur, ücretsiz boşanma mümkün müdür, avukatsız boşanma nasıl olur, boşanma ücreti ne kadar, boşanma davası açma, vb. sorularınız için sitemizde yer alan iletişim bilgilerimiz yoluyla bizimle temasa geçebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özdemir&Çelik Hukuk ve Arabuluculuk bürosu olarak sizlere, boşanma davası, boşanma avukatı, nafaka, velayet, ayrılık,anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma avukatı, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma, ücretsiz boşanma, avukatsız boşanma, boşanma ücreti, boşanma davası nasıl açılır vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzda çalışma prensiplerimiz gereği telefon üzerinden danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup söz konusu ücretler güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenmektedir. 
WhatsApp Destek