Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Menkul Haciz Talimatı

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: ….......Tal.

 

ALACAKLI :

VEKİLİ       : Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU    :

BORÇ

MİKTARI       : .....-TL (İşleyecek faiz ve masraflar hariç)

 

Borçlunun yukarıda belirtilen borç miktarından dolayı yukarıda yazılı ve gösterilecek adreslerinde, adresin borçluya ait olduğunun tespiti halinde, taşınır malları ile üçüncü şahıslar üzerindeki hak ve alacaklarının haczi ile muhafaza altına alınmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

İCRA MÜD. IBAN NO:

 

 

 

WhatsApp Destek