Telefon: 0532 386 78 40
KAZA-İ RÜŞT KARARI

 

KAZA-İ RÜŞT KARARI

Kaza-i rüşt 15 yaşını doldurmuş her bireyin mahkemece verilecek karar doğrultusunda ergin kılınması kararıdır. Kaza-i rüşt kararı yaş büyütme kararı değildir.

 

Kaza-i Rüşt kararı ne için talep edilir ?

Kaza-i Rüşt kararı KPSS’ye girme, miras hakları, evlenme hakları, kamu personeli olma hakları adına sağlanacak durumlarda kullanılır. Kaza-i rüştün evlilik için talep edilmesi halinde buna kaza-i evlilik rüştü adı verilir. Ancak evlenmek amacıyla 16 yaşını doldurmamış küçüğün kaza-i rüşt kararı sonrasında evlenmesi mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu madde 124 uyarınca hakim, olağanüstü durumlarda en az 16 yaşını dolduran küçüğün evlenmesine izin verebileceği düzenlenmiştir.

 

Kaza-i Rüşt davası kim için talep edilir ?

15 yaşını doldurmuş, ayırt etme yeteneğine sahip, her birey için kaza-i rüşt kararı talep edilebilir.

 

Kaza-i Rüşt Kararını kim/kimler talep edebilir ?

Çocuğun veli (anne ve babanın her ikisi de) ya da vasisi kaza-i rüşt kararı talep edebilir.

 

Kaza-i Rüşt davası hangi mahkemede açılır ?

Kaza-i Rüşt Kararı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

 

Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava süreci nasıldır ?

Kaza-i rüşt kararı hasımsız olarak yürütülen basit yargılama usulüne tabi bir dava türü olup, veli ya da vasi, küçüğün ya da kısıtlının, ergin kılınması için Asliye Hukuk Mahkemesine talepte bulunulur. Mahkeme, küçük ya da kısıtlıyı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede görevli psikolog ile görüşmesi için hastaneye gönderir. Psikolog tarafından düzenlenecek rapor mahkemeye gönderilir. Mahkeme hakimi, duruşma gününde hazır bulunan veli ya da vasi ile çocuğun rızası sonrasında Medeni Kanun madde 12 uyarınca küçüğün ergin kılınması kararı verebilir.

WhatsApp Destek