Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Kamu İhalelerinde Süreç Nasıl İşler

 

 

 

KAMU İHALELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLER

 

Kamu ihale sürecinin başlamasından sona ermesine kadarki aşamalar en temelde üç ayrı dönemde incelenebilir. Bu dönemler sırasıyla, İhale Hazırlık Süreci, İhale Süreci ve Sözleşme Sürecidir.

1- İhale hazırlık sürecinde idare, ihtiyaç raporu hazırlar, yaklaşık maaliyeti tespit eder, ihale dökumanlarını hazırlar, ihale kaydını EKAP'tan yapar ve İhale Kayıt Numarası alır ve ihaleyi ilan eder. Yani İhale Hazırlık Süreci özetle;

 1. ihtiyaç raporunun hazırlanması

 2. yaklaşık maaliyetin tespit edilmesi

 3. ihale dökumanlarının hazırlanması

 4. ihale kaydının yapılması ve İKN alınması

 5. ihalenin ilan edilmesi

  işlemleri bulunmaktadır.

 

2- İhale sürecinde idare, ihale komisyonunu oluşturur, teklif zarfları hazırlanır, ihale teklifleri isteklilerden alınır, teklifler değerlendirilir, ihale kararı alınır ve bu karar ihale yetkilisine teyit ettirilir, sonuç EKİP'de yayınlanır. Yani İhale sürecinde özetle;

 1. ihale komisyonunun oluşturulması

 2. teklif zarflarının hazırlanması

 3. ihale tekliflerinin alınması ve değerlendirilmesi

 4. ihale kararının alınması ve ilanı

işlemleri bulunmaktadır.

 

3- Sözleşme sürecinde ise, idare karşı akid sözleşmeyi imzalar, ihale türüne göre teslimi gereken şeyleri teslim eder, muayene kabul işlemleri yapar, sözleşme bedelini ya da hak edişleri öder ve garanti süresi beklenir. Yani Sözleşme Sürecinde özetle;

 1. sözleşmenin imzalanması

 2. ilgili teknik araç gereç veya ham madde vb şeylerin teslimi

 3. muayene ve kabul işlemleri

 4. sözleşme bedelinin ödenmesi

 5. garanti süresi

işlemleri bulunmaktadır.

WhatsApp Destek