Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Kamu İhale Usulleri Nelerdir

 

 

KAMU İHALE USULLERİ NELERDİR

 

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi ihalelerde uygulanacak ihale usulleri aynı Kanun'un 35. maddesi ve devamında düzenlenmektedir. Kanun'un söz konusu düzenlemesine göre DİK'e tabi ihalelerde beş adet ihale usulü bulunmaktadır. Bunlar;

a) Kapalı teklif usulü,

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

c) Açık teklif usulü,

d) Pazarlık usulü,

e) Yarışma usulüdür

          İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Kanun hükümlerine uyularak idarelerce tespit edilir. Bu Kanun'da düzenlenen işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır. Ancak, Kanun'un 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, Kanun'un 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, Kanun'un 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, Kanun'un 52 nci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir.

          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi ihalelerde uygulanacak ihale usulleri ise bu Kanun'un 18. maddesi ve devamında düzenlenmektedir. Kanun'un 18. maddesine göre KİK'e tabi ihalelerde aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

d) Doğrudan temin usulü

         Açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü Kamu İhale Kanunu'na tabi işlerde temel ihale usulleridir. Bu ihaleler sonucunda teklif çıkmazsa ya da Kanun'un 21. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenen şartlar oluşursa, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulüyle de ihaleler gerçekleştirilebilir.

WhatsApp Destek