Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı İtiraz -Ceza Dilekçesi Örneği-

 

 

ANKARA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ        : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

SANIK        :

KONU         : Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı olarak itiraz eden sanığın hapisle cezalandırılması talebidir.

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimize olan borcundan dolayı, borçlu ....... aleyhine ....... 'nün .......... sayılı dosyası ile açılan icra takibinde 3.kişi olan sanık …...................ya borçlunun nezdindeki alacağının haczi için haciz ihbarnamesi tebliğ edilmiştir.

2- Sanık, haciz ihbarnamesine itiraz ederek, borçlunun nezdinde alacağı bulunmadığını bildirmiştir. Sanığın bu beyanı gerçeğe aykırıdır. Şöyle ki; ……

4- Sanığın eylemi, İİK 338. maddesine göre suç oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : İİK 89, 338 ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : İcra takip dosyası, sair deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanık/ların eylemine uyan İİK 338. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINA, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

 

Şikayetçi Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek