Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Gemi Sicil Kaydına Haczi Talebi

 

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

 

                 Borçlu adına tescilli olması halinde aşağıda özellikleri yazılı geminin kayıtları üzerine haciz şerhinin konulmasına karar verilmesini ve borçluya ait mevcut tüm adreslerin ve geminin işleticisinin veya müşterek donatanların ayrı şahıs olması halinde işleticinin ve müşterek donatanların da ad ve adresinin, varsa pay miktarlarının bildirilmesi hususunda ................. Liman Başkanlığı Gemi Sicil Dairesi Memurluğu'na müzekkere yazılmasını talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

BAĞLAMA LİMANI : .....................

GEMİNİN ADI : .....................

TEKNENİN CİNSİ : ......................

TANINMA İŞARETİ : ......................

 

WhatsApp Destek