Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Gemi Haciz Müzekkeresi (Sicil Kaydına Haciz)

 

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

 

............ LİMAN BAŞKANLIĞI GEMİ SİCİL

DAİRESİ MEMURLUĞU’NA

 

ALACAKLI :
VEKİLİ        :Av. Elmas Özdemir ÇELİK
BORÇLU     :
IMO NO       :
BORÇ MİKTARI :.....-TL. (Faiz ve masraflar hariç)

BAĞLAMA LİMANI :

GEMİNİN ADI :

TEKNENİN CİNSİ :

TANINMA İŞARETİ :

 

             Borçlu adına tescilli olması halinde yukarıda özellikleri yazılı geminin kayıtları üzerine haciz şerhinin konulmasına karar verilmiştir.

             Karar gereği işlem yapılmasına, borçluya ait mevcut tüm adresler ile geminin işleticisinin veya müşterek donatanlarının ayrı şahıs olması halinde işleticinin veya müşterek donatanların da ad ve adresinin, varsa pay miktarlarının bildirilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek