Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Gemi Haciz Müzekkeresi

 

 


ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO:

 

............ LİMAN BAŞKANLIĞI’NA

 

ALACAKLI :
VEKİLİ :Av. Elmas Özdemir ÇELİK
BORÇLU :
IMO NO :
BORÇ MİKTARI :.....-TL. (Faiz ve masraflar hariç)

                   Yukarıda borç miktarı yazılı olan borçlunun iş bu borcundan dolayı adına kayıtlı olan .......... IMO nolu ve …......... isimli …........... Gemisi’nin yükleme ve boşaltma işlemlerinin engellemesine, muhafaza altına alınmasına ve başkaca gemileri varsa onlara da haciz konularak muhafaza altına alınmasına ve seferden men edilmesine, borçlu adına tespit edilen gemilerin bağlama limanının sicil müdürlüğünüz olması halinde kayıtlarına haciz konulmasına, bağlama limanının müdürlüğünüz olmaması halinde seferden men edilmesine, bağlama limanının müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine ve ilgili tüm liman başkanlıklarına bilgi verilmesine karar verilmiştir.

                   Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../....Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

WhatsApp Destek