Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Geçici Rehin Açığı Belgesi

 

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: Örnek No:30

 

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

 

1-Alacaklı :

2-Borçlu :

3-Alacak Miktarı :

4-Rehnedilenin takdir

edilen kıymeti : .....-TL

5-Takdir edilen kıymete

göre açık kalan miktar : ....-TL

 

                  İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 150/f maddesi uyarınca ../../..... tarihinde alacaklı ...............'a verilmiştir. ../../....

(İİK m.150/f)

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek