Telefon: 0532 386 78 40
Mal Paylaşımı Davası

 

Mal Paylaşımı İçin Ayrıca Bir Dava Açmak Gerekir Mi
 
Bu konuda açıklama yapabilmek için öncelikle boşanma davasının asli ve feri unsurlarını tespit etmek gerekmektedir. Boşanma davasının asli unsuru boşanma talebidir. Boşanma davasının fer'ileri ise, maddi-manevi tazminat ve nafaka talepleridir. Bu talepler dışında örneğin, katılma alacağı ya da katkı payı alacağı talepleri boşanma davasından bağımsız bir diğer davanın konusunu oluşturmaktadır. Katılma alacağı, değer artış payı ve ziynet eşyalarının iadesi vb. talepler boşanma davasının fer'isi niteliğindeki talepler değildir. Buna rağmen bu davaların boşanma davasıyla birlikte açılması durumunda hakim, söz konusu davaların ayrılmasına karar vermektedir. 
 
Ziynet eşyalarının iadesi davası konusunda ise uygulamada içtihat farklılıkları bulunmaktadır. Yargıtay'ın bazı kararlarında, ziynetlerin iadesi talebinin boşanma davasıyla birlikte, nisbi harcını yatırmak şartıyla istenebileceği belirtilirken, bazı kararlarında ise ziynet iadesi talebinin bağımsız bir talep olduğu ve katılma alacağı talebi gibi ancak ayrı bir davayla talep edilebileceği kabul edilmektedir. Bu konudaki kanaatimiz, zilyet eşyalarının boşanma davasıyla değil mal paylaşımı davasıyla birlikte talep edilebileceği yönündedir.
 
Uygulamada avukat ile müvekkil arasında anlaşmazlık çıkaran konulardan biri de, boşanma davasının açılmasından sonraki süreçte yaşanılan bazı olaylar sebebiyle karşılaşılan yeni hukuki durumda ekstra vekalet ücreti ödenip ödenmeyeceği noktasındadır. Daha da somutlaştırmak gerekirse, örneğin, boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile talep edilen ziynet eşyalarının iadesinde veya aile birliği içerisinde edinilen malların paylaşılmasında açılan davalarda avukata her bir dava için ayrıca vekalet ücreti mi ödenecektir? Yine boşanma davası sürecinde veya sonraki süreçte eşler veya aileleri arasında yaşanan tatsız olaylar sebebiyle açılacak ceza soruşturması veya ceza davalarında avukata boşanma davasında ödenen vekalet ücretinden başka yeni bir vekalet ücreti mi ödenecektir?
 
Yukarıda sıralamış olduğumuz sorulara şu şekilde cevap verilebilir. Öncelikle vekalet ücreti avukatın bir konudaki hukuki yardımının karşılığı olarak ödenir. Vekalet ücreti avukatın hukuki yardımı bulunan her bir bağımsız konu için ayrı ayrı hesaplanır. Bu açıdan boşanma sürecinde tek mi yoksa birden fazla mı vekalet ücreti ödeneceği, avukattan alınan hukuki yardımların sayısına göre değişecektir. Hukukumuzda boşanma davası, ziynetlerin iadesi davası veya mal paylaşımı davası, eşlerin veya ailelerinin karıştığı hakaret, yaralama, tehdit vb. cezai soruşturma veya davalarının her birisi diğerlerinden bağımsız hukuki yardım konularını oluşturmaktadır. Dolayısıyle bu davaların her birisi için müvekkil avukata ayrıca vekalet ücreti ödemek zorundadır. Avukatların hak etmiş olduğu asgari ücretler, Avukatık Asgari Ücret Tarifesinde düzenlenmiş olup merak edenler ayrıca bu tarifeye bakarak avukatın her bir iş için en az ne kadar ücrete hak kazandığını öğrenebilir. Bu tarifede düzenlenmeyen alanlarda Avukatlık Kanunu hükümleri yol gösterici olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mal Paylaşımı Davası İçin Ayrıca Bir Dava Açmak Gerekir Mi sorusuna esas olarak yukarıda yapmış olduğumuz açılamalar çerçevesinde cevap verilebilir. Mal Paylaşımı Davası İçin Ayrıca Bir Dava Açmak Gerekir Mi sorusundan başka nasıl boşanırım, boşanma davası nedir, boşanma avukatı ararken nelere dikkat edilmeli, ankara boşanma avukatı olarak hizmet verenler kimler, nafaka nedir, velayet nedir, ayrılık nedir, eşimden nasıl ayrılırım, anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma alanında avukat olanlar, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma nasıl olur, ücretsiz boşanma mümkün müdür, avukatsız boşanma nasıl olur, boşanma ücreti ne kadar, boşanma davası açma, vb. sorularınız için sitemizde yer alan iletişim bilgilerimiz yoluyla bizimle temasa geçebilirsiniz.  
 
 
 
 
 
Özdemir&Çelik Hukuk ve Arabuluculuk bürosu olarak sizlere, boşanma davası, boşanma avukatı, nafaka, velayet, ayrılık,anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma avukatı, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma, ücretsiz boşanma, avukatsız boşanma, boşanma ücreti, boşanma davası nasıl açılır vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzda çalışma prensiplerimiz gereği telefon üzerinden danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup söz konusu ücretler güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenmektedir. 
WhatsApp Destek