Telefon: 0532 386 78 40
Evlilik İçerisinde Edinilen Malların Paylaşılması İçin Ayrıca Bir Dava Açmak Gerekir Mi

 

Evlilik İçerisinde Edinilen Malların Paylaşılması İçin Ayrıca Bir Dava Açmak Gerekir Mi
 
Bu konuda açıklama yapabilmek için öncelikle boşanma davasının asli ve feri unsurlarını tespit etmek gerekmektedir. Boşanma davasının asli unsuru boşanma talebidir. Boşanma davasının fer'ileri ise, maddi-manevi tazminat ve nafaka talepleridir. Bu talepler dışında örneğin, katılma alacağı ya da katkı payı alacağı talepleri boşanma davasından bağımsız bir diğer davanın konusunu oluşturmaktadır. Katılma alacağı, değer artış payı ve ziynet eşyalarının iadesi vb. talepler boşanma davasının fer'isi niteliğindeki talepler değildir. Buna rağmen bu davaların boşanma davasıyla birlikte açılması durumunda hakim, söz konusu davaların ayrılmasına karar vermektedir. 
 
Ziynet eşyalarının iadesi davası konusunda ise uygulamada içtihat farklılıkları bulunmaktadır. Yargıtay'ın bazı kararlarında, ziynetlerin iadesi talebinin boşanma davasıyla birlikte, nisbi harcını yatırmak şartıyla istenebileceği belirtilirken, bazı kararlarında ise ziynet iadesi talebinin bağımsız bir talep olduğu ve katılma alacağı talebi gibi ancak ayrı bir davayla talep edilebileceği kabul edilmektedir. Bu konudaki kanaatimiz, zilyet eşyalarının boşanma davasıyla değil mal paylaşımı davasıyla birlikte talep edilebileceği yönündedir.
WhatsApp Destek