Telefon: 0532 386 78 40
Borç Ödemeden Aciz Vesikası

 

 

 

                   T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

Örnek No : 28*

 

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

 

1-Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

2-Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

3-Takibin hangi yolla yapıldığı :

4-Yapılan işlemin sonucu :

5-Alacağın faiz ve giderler ile birlikte miktarı : .........-TL

6-Aciz vesikasının ne miktar

alacak için verildiği ve kanuni dayanağı : .......-TL

7-Takip iflâs yolu ile yapılmakta

ise müflisin alacağı kabul

veya reddettiği :

 

                         İşbu aciz vesikası İcra ve İflas Kanununun (143), (251) inci maddeleri gereğince alacaklı ........ vekili Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK'e verilmiştir. ../../....

(İİK m.143, 251)

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

WhatsApp Destek