Telefon: 0532 386 78 40
Bankadan Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                       Dosyamız borçlusunun ................. Bankası ................. Şubesi nezdindeki hesabına haciz konulmuş olup haczedilen meblağın dosyanıza gönderilmesi için ................. Bankası ................. Şubesi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek