Telefon: 0532 386 78 40
Bankada Haczedilen Paranın İstenmesi Müzekkeresi

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

................. BANKASI ................ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

......................

 

ALACAKLI :

VEKİLİ     : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

BORÇ

MİKTARI : .........TL

 

İLGİ: a) .......tarihli haciz müzekkeremiz

b) ......tarih ve .... sayılı yazınız.

 

                  Müdürlüğümüz dosyası ile yürütülen icra takibinde, ilgi (a) tarihli müzekkeremiz ile borçlunun şubeniz nezdindeki alacakları üzerine haciz konulması istenilmiş, ilgi (b) sayılı cevabi yazınızda borçlunun şubeniz nezdindeki ..................... no'lu hesabı üzerine haciz konulduğu bildirilmiş olup; haczedilen …............TL.nın dosyamıza gönderilmesine karar verilmiştir.

 

                 Karar uyarınca işlem yapılarak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../.....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

İCRA MÜD. IBAN NO:

 

 

WhatsApp Destek