Telefon: 0532 386 78 40
Banka Hesabı Haczi Talebi

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                 Yukarıda esası verilen dosya borçlusunun .............. Bankası ................. Şubesi nezdinde varsa adına kayıtlı vadeli ve vadesiz tüm hesapları ile adına gelecek tüm havaleler ile hak ve alacaklarının haczine karar verilmesini ve karar gereği işlem yapılmasını talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek