Telefon: 0532 386 78 40
Banka Hesabı Haciz Müzekkeresi

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

.....................BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.......................

 

 

ALACAKLI :

VEKİLİ     : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

BORÇ

MİKTARI : ......TL

 

                  Müdürlüğümüz dosyası ile yukarıda adı yazılı borçlu aleyhine yürütülen icra takibinde, borçlunun varsa nezdinizde bulunan vadeli ve vadesiz tüm hesapları ile adına gelecek tüm havaleler ile hak ve alacaklarının haczine karar verilmiştir.

                   Karar gereği işlem yapılarak sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

EKİ:        … TL POSTA PULU

İCRA MÜD. IBAN NO:

 

WhatsApp Destek