Telefon: 0532 386 78 40
Banka Hesabı Haciz  Fekki Talebi

 

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                  Yukarıda esası verilen dosya borçlusunun mevduat ve her türlü hakları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilerek bu konuda ............... Bankası .............. Şubesi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını talep ederim. ../../....

 

 

Alacaklı Vekili

Av.Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

 

WhatsApp Destek