Telefon: 0532 386 78 40
Bakiye Borç Muhtırası

 

 

                    T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

BAKİYE BORÇ MUHTIRASI

 

ALACAKLI :

VEKİLİ      : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

VEKİLİ     :

 

                        Yukarıda bilgileri verilen icra takip dosyamıza bakiye ........-TL borcunuz kalmıştır. Bakiye borcunuzu işbu muhtıranın tebliği tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde icra dosyamıza ödemeniz, aksi halde cebri icraya devam olunacağı tarafınıza tebliğ olunur.

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

İCRA MÜD. IBAN NO:.......

 

WhatsApp Destek