Telefon: 0532 386 78 40
Bakiye Borç Maaş Haczi Müzekkeresi

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

...........................................................

................

 

ALACAKLI : ...

VEKİLİ     : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

 

İLGİ : a) .....tarih ve aynı sayılı yazımız.

b).....tarih ve ....sayılı yazınız.

 

         Dosyamız borçlusu .... aleyhine yapılan icra takibinde; borçlunun maaşından yapılan tevkifatlar dosyamıza intikal etmiş olup yapılan dosya hesabına göre borçlunun bakiye ..... TL borcu kaldığı anlaşılmıştır.

         Bakiye borç nedeniyle dosyamız alacağının tekrar sıraya konulmaksızın borçlunun maaşından yapılan kesintiye devam olunması ve sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

İCRA MÜD. IBAN NO:

 

 

WhatsApp Destek