Telefon: 0532 386 78 40
Araç satış talimat talebi

 

 

AKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ....

 

Yukarıda esası verilen dosya borçlusuna ait mahcuz ................. plakalı aracın satılarak paraya çevrilmesine karar verilerek ............................İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasını talep ederim. ../../.....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek