Telefon: 0532 386 78 40
Araç satış talebi

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ....

 

Yukarıda esası verilen dosya borçlusuna ait mahcuz .................. plakalı aracın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../...

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

 

WhatsApp Destek