Telefon: 0532 386 78 40
Araç rehin bedeli sorulması müzekkeresi

 

 

T.C. ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

 

 

 

T.C. ..............BANKASI A.Ş. ................ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

....................

 

Alacaklı .........'ye ...........TL ödemeye borçlu ............T.C.Kimlik ...........iş bu borcundan dolayı .............. plakalı aracın trafik kaydına haciz şerhi konulmuştur.

Aracın trafik kaydında bankanız lehine rehin şerhi bulunmakta olup bankanızın rehin hakkının devam edip etmediğinin, devam ediyorsa rehinden kaynaklı alacak miktarının sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

 

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

EKİ: ….

 

 

 

 

WhatsApp Destek