Telefon: 0532 386 78 40
Alacak haczi talebi

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: .......

 

Yukarıda esası verilen dosya borçlusu, ..................…. İcra Müdürlüğü’nün ...........…. E. Sayılı dosyasında alacaklı olup, borçlunun dosya alacağına haciz konulmasına karar verilerek ....................….İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını, talep ederim. ../.../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

WhatsApp Destek