Telefon: 0532 386 78 40
Alacak haczi müzekkeresi

 

T.C. ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

 

ANKARA....... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.........................

 

 

DOSYA NO :

ALACAKLI :

VEKİLİ        : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

BORÇ

MİKTARI       : ....TL (işleyecek faiz ve masraflar hariç)

 

Yukarıda esası verilen dosya borçlusu aleyhine yapılan icra takibinde, borçlunun alacaklı bulunduğu Müdürlüğünüz dosyasındaki alacaklarına haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile Müdürlüğünüz dosyasından yapılacak tahsilatların borçluya ödenmeyerek Müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur. ../../.....

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ IBAN:

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

WhatsApp Destek