Telefon: 0532 386 78 40
Adres araştırması müzekkeresi (borçlu numarasından)

 

 

T.C. Ankara .. İcra Müdürlüğü

Dosya No :

 

 

....... İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ'NE

...................

 

 

ALACAKLI :

VEKİLİ        : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU    :

TELEFON NO : .........

 

Yukarıda esası verilen dosya borçlusu aleyhine Müdürlüğümüz dosyası ile yürütülen icra takibinde, yukarıda abone no’su yazılı telefonun kimin adına kayıtlı olduğunun ve adres bilgilerinin celbine karar verilmiştir.

Karar gereğince yukarıda yazılı telefonun kimin adına kayıtlı olduğunun ve adres bilgilerinin çıkarılarak Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur../.../.....

 

Ek: .......

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

WhatsApp Destek