Telefon: 0532 386 78 40
Adres araştırması müzekkeresi (borçlu isminden)

 

 

T.C. Ankara .. İcra Müdürlüğü

Dosya No:

 

 

.... İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜ'NE

...................

 

 

Alacaklı .......... vekili Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK tarafından borçlu ..... aleyhine yürütülen icra takibinde; borçlu adına kayıtlı telefon aboneliği bulunması halinde kayıtlarınızdaki adresinin sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince, borçlu adına kayıtlı telefon varsa kayıtlarınızdaki adresin bildirilmesi rica olunur. ../../.....

 

 

Ek: .....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

WhatsApp Destek