Telefon: 0532 386 78 40
Örnek Dilekçeler

 

 

DİLEKÇE LİSTESİ

 

1- Aciz belgesi talebi

2- Adres araştırması müzekkeresi (borçlu numarasından)

3- Adres araştırması müzekkeresi (borçlu isminden)

4- Alacak haczi müzekkeresi

5- Alacak haczi talebi

6- Araç fiili haciz talebi

7- Araç haciz fekki talebi

8- Araç haczi yenileme talebi

9- Araç ihtiyaten haciz talebi

10-Araç ihtiyaten haciz ve yakalama talebi

11- Araç muhafaza talebi

12- Araç rehin bedeli sorulması müzekkeresi

13-Araç satış talebi

14- Araç satış talimat talebi

15- Araç takyidat talebi

16- Araç tescil müzekkeresi

17- Arşivden dosya isteme talebi

18- İflasın açılması ilanı

19- (89-1) 1.Haciz İhbarnamesi Fekki Talebi

20- (89-1) 1.Haciz İhbarnamesi Talebi

21- (89-2) 2. Haciz İhbarnamesi Talebi

22- (89-3) 3. Haciz İhbarnamesi Talebi

23- 100. Maddeye Yarar Bilgi İsteme Müzekkere (Taşınır)

24- İİK 100. Maddeye Yarar Bilgi İsteme Müzekkeresi (Taşınmaz)

25- İİK 100.Madde Bigisi Cevabı (Haciz Devam Ediyorsa)

26- İİK 100.Madde Bigisi Cevabı (Haciz Düşmüşse)

27- 103 Davetiyesi

28- 103 Davetiyesi Talebi

29- İİK 150-c Şerhi Fek Müzekkeresi

30- İİK 150-c Şerhi Müzekkeresi (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

31- İİK 150-C Şerhi Talebi (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

32- Bakiye Borç Muhtırası talebi

33- Bakiye Borç Muhtırası

34- Bakiye Borç Maaş Haczi Müzekkeresi

35- Banka Hesabı Haczi Talebi

36- Banka Hesabı Haciz  Fekki Talebi

37- Banka Hesabı Haciz Müzekkeresi

38- Bankada Haczedilen Paranın İstenmesi Müzekkeresi

39- Bankadan Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

40- Birinci Haciz İhbarnamesi (İİK 89-1)

41- Borç Ödemeden Aciz Vesikası

42- İflasta Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı

43- Taşınmaz Satışında Basın İlan Müzekkeresi

44- Çap Örneği Çıkartılması Talebi 

45- Çap Örneği Çıkartılması Talebi (İpotekli Takip)

46- Çap Örneği Müzekkeresi 

47- Çap Örneği Müzekkeresi (İpotekli Takip)

48- Çocuk Teslimi Talebi

49- Çocuk Teslimi Talimatı (İlama Dayanan)

50- Çocuk Teslimi Talimatı (Tedbir Kararına Dayanan)

51- Çocuk Tesliminde Uzman Görevlendirme Müzekkeresi

52- Çocuk Tesliminde Uzman Görevlendirme Müzekkeresi 2

53- İcra Takibinde Feragat Talebi 

54- İcra Takibinde Kısmi Feragat Talebi 

55- Geçici Rehin Açığı Belgesi

56- Gemi Haciz Müzekkeresi

57- Gemi Haciz Müzekkeresi (Sicil Kaydına Haciz)

58- Gemi Sicil Kaydına Haczi Talebi

59- Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı İtiraz -Ceza Dilekçesi Örneği-

60- Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı İtiraz- Ceza ve Tazminat Dilekçe Örneği-

61- Menkul Haciz Talebi

62- Menkul Haciz Talimat Talebi

63- Menkul Haciz Talimatı

64- Menkul Haciz Tutanağı (Örnek-19)

65- Menkul Hacizi ve Tahliye Talebi

 

WhatsApp Destek