Telefon: 0532 386 78 40
İcra Takibinde Kısmi Feragat Talebi

 

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

 

                     Yukarıda esası belirtilen dosyamız kapsamında dosya alacağımızın ....-TL'lik kısmından feragat ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek