Telefon: 0532 386 78 40
İcra Hukukunda Borca İtiraz Dilekçe Örneği

 

 

T.C. ANKARA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO             : ....... E.

 

BORÇLU                 : ................

VEKİLİ                     : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

                               Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad. No:158/2 Çankaya/ ANKARA 

ALACAKLI                : ..............

VEKİLİ                      : Av........

KONU                      : Borcun Aslına ve Ferileriyle Birlikte Borcun Tamamına İtirazlarımız hak.

 

AÇIKLAMALAR         : Alacaklı ........ tarafından müvekkille, .... 3. İcra Müdürlüğü'nün ..... E. Sayılı dosyası ile ilamsız takiplerde genel haciz yoluyla icra takibi yapılmıştır. Müvekkilin karşı tarafa böyle bir borcu bulunmamaktadır.

BORCUN ASLINA, FAİZ AVUKATLIK ÜCRETİ VE FERİLERİYLE BİRLİKTE TAKİBİN TAMAMINA İTİRAZ ERERİZ.

Müvekkilin alacaklı ...........'ne takibe konu edilen miktar tutarında borcu yoktur. İş bu sebepten dolayı takibe konu borç ve tüm ferilerinin TAMAMINA itiraz etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

SONUÇ             :Fazlaya ilişkin her türlü itiraz, dava, defi, talep ve tahsil hakkımızın saklı kalması kaydıyla itirazlarımız doğrultusunda itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasını, itirazlarımızın ve beyanımızın bir suretinin karşı tarafa müracaatında tefhimini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ......2017

 

EKİ : Vekaletname Sureti

 

                                                                                                                              BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                                                                                                 Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

WhatsApp Destek