Telefon: 0532 386 78 40
İİK 150-C Şerhi Talebi (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

 

 

                   T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                       ..................... tapuya kayıtlı ipotekli taşınmazın tapu kaydına İİK’nun 150/c maddesi şerhinin işlenmesine karar verilerek bu konuda ......................Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını talep ederim. ../../.....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

WhatsApp Destek