Telefon: 0532 386 78 40
İİK 150-c Şerhi Müzekkeresi (İpoteğin Paraya Çevrilmesi)

 

 

                    T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

 

.........................TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

ALACAKLI :

VEKİLİ     : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

BORÇ

MİKTARI :

 

                 Yukarıda numarası yazılı müdürlüğümüz dosyası ile yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yürütülen icra takibinde, ........... İli, ............ilçesi, ....... ......Mahallesi, ............. ada, ............ parselde tapuya kayıtlı taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerine başlanmıştır.

                   İpotekli taşınmazın tapu kaydına İİK’nun 150/c maddesi gereği şerhin işlenmesine karar verilmiştir.

                   Karar gereğince, taşınmazın tapu kaydına İİK’nun 150/c maddesi şerhi işlenerek son takyidatlı tapu kaydının Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek