Telefon: 0532 386 78 40
İİK 150-c Şerhi Fek Müzekkeresi

 

 

 

                 T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

....... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

                     Borçlunun, ipotekli olan Ankara ili, Çankaya ilçesi, ....... ......Mahallesi, ............. ada, ............ parselde tapuya kayıtlı taşınmazın tapu kaydındaki İİK’nun 150/c maddesi şerhinin fekkine karar verilmiştir. Karar gereğince taşınmazın tapu kaydındaki İİK’nun 150/c maddesi şerhinin kaldırılması rica olunur. ../../.....

 

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

WhatsApp Destek