Telefon: 0532 386 78 40
İİK 100. Maddeye Yarar Bilgi İsteme Müzekkeresi (Taşınmaz)

 

 

 

                T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

 

DENİZLİ .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No : .../...

 

 

ALACAKLI : ....

VEKİLİ      : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU : ....

BORÇ

MİKTARI     : ............TL (faiz ve masraflar hariç)

 

                Dosyamızdan hacizli bulunan ........... İli, ............ilçesi, ..............Mahallesi, ............. ada, ............ parselde tapuya kayıtlı taşınmazın üzerinde dosyanızdan da haciz olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmış olup, dosyanız haczinin devam edip etmediğinin, haciz devam ediyorsa satışa esas olmak üzere İİK. 100. maddeye yarar bilgilerin gönderilmesi rica olunur. ../../.....

 

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

WhatsApp Destek