Telefon: 0532 386 78 40
Çocuk Teslimi Talimatı (Tedbir Kararına Dayanan)

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

.......................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: .................Tal.

 

ALACAKLI :

VEKİLİ      : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

ADRESİ :

 

                   Alacaklı (çocuğu teslim alacak kişi) .......... tarafından borçlu ......... aleyhine Ankara .. Aile Mahkemesi'nin ...... tarih .......... Esas ve …..... Karar sayılı tedbir kararı gereğince başlatılan icra takibinde, tedbir kararı gereği anne/baba ile çocuklar ........... ‘un .... tarihinde, saat ..... 'de kişisel ilişkinin kurmasına karar verilmiştir.

                   Karar gereğince Borçlunun yukarıda belirtilen ve gösterilecek adreslerinde çocukla annenin/babanın kişisel ilişki kurmasının sağlanması ve neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek