Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Çocuk Teslimi Talimatı (İlama Dayanan)

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

............................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: ........….Tal.

 

ALACAKLI :

VEKİLİ        : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

BORÇLU :

ADRESİ :

 

                 Alacaklı (çocuğu teslim alacak kişi) .......... tarafından borçlu .......... aleyhine ........ Aile Mahkemesi'nin ...... gün ...... Esas ve …... Karar sayılı ilamı gereğince başlatılan icra takibinde, mahkeme ilamı gereği anne/baba ile çocuk ...... tarihinde, saat ..... 'de kişisel ilişki kurmasına karar verilmiştir.

                 Karar gereğince borçlunun yukarıda belirtilen ve gösterilecek adreslerinde çocukla annenin/babanın kişisel ilişki kurmasının sağlanması ve neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek