Telefon: 0532 386 78 40
Çocuk Teslimi Talebi

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                           A.V.G. ...../..../......... tarihinde, saat .........'da çocukla babanın/annenin kişisel ilişki kurmasına karar verilmesini, ayrıca kişisel ilişki kurulması sırasında hazır bulundurulmak üzere İİK 25/b maddesi hükmü gereğince bir uzmanın görevlendirilmesini arz ve talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek