Telefon: 0532 386 78 40
Çap Örneği Müzekkeresi (İpotekli Takip)

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

…………………… KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

                 Alacaklı ........ vekili Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK tarafından borçlu ......... aleyhine Müdürlüğümüz dosyası ile yürütülen icra takibinde, borçluya ait mahcuz ............. İli,.............ilçesi, .............Mahallesi, ............. ada, ............parselde tapuya kayıtlı ipotekli taşınmazın çap örneğinin celbine karar verilmiştir.

                Karar gereğinin ifası ile taşınmazın çap örneğinin çıkartılarak Müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

EKİ:

 

 

 

WhatsApp Destek