Telefon: 0532 386 78 40
Çap Örneği Çıkartılması Talebi (İpotekli takip)

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                      Dosyamız borçlusu adına .................İli, ....................İlçesi, ............ ada, ............. parsel numarasında tapuya kayıtlı ipotekli taşınmazın çap örneğinin celbine karar verilerek bu konuda …............ Kadastro Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını talep ederim. ../../.....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

 

WhatsApp Destek