Telefon: 0532 386 78 40
Çap Örneği Çıkartılması Talebi

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

                   Dosyamız borçlusu adına .................İli, ....................İlçesi, ............ ada, ............. parsel numarasında tapuya kayıtlı mahcuz taşınmazının çap örneğinin celbine karar verilerek bu konuda …............ Kadastro Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını arz ve talep ederim. ../../....

 

Alacaklı Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek