Telefon: 0532 386 78 40
100. Maddeye Yarar Bilgi İsteme Müzekkere (Taşınır)

 

 

T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

İSTANBUL .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No : .../...

 

Aşağıda özellikleri yazılı taşınırların satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup, taşınırlar üzerinde hacziniz olduğu anlaşıldığından dosyanız haczinin devam edip etmediğinin, haciz devam ediyorsa satışa ve sıra cetveline esas olmak üzere İİK'nın 100. maddesine yarar bilginin istenmesine karar verilmiştir. İİK'nın 100.maddesine yarar bilginin müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

TAŞINIR MALLARIN ÖZELLİKLERİ

MALIN CİNSİ :

ÖZELLİKLERİ :

KIYMETİ :

 

WhatsApp Destek