Telefon: 0532 386 78 40
 Çocuk Tesliminde Uzman Görevlendirme Müzekkeresi 2

 

 

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

 

                   Alacaklı ..... tarafından borçlu ...... aleyhine Ankara .. Aile Mahkemesi'nin ...... gün ...... Esas ve Karar sayılı tedbir kararı gereği başlattığı icra takibi neticesinde, tedbir kararı gereği babanın çocukla .... tarihinde, saat ..... 'de kişisel ilişkinin kurulması sırasında ve saat ..... de geri teslim sırasında hazır bulundurulmak üzere İİK. nun 25/b maddesinin amir hükmü gereğince sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog veya çocuk gelişimci gibi bir uzmanın görevlendirilmesi ve bu görev için gerekli ücretin dosyadan ödeneceğinin bilinmesi rica olunur. ../../....

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek