Telefon: 0532 386 78 40
Türkiye Barolar Birliği'nden Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uyarısı
Türkiye Barolar Birliği'nden Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uyarısı

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında

TBB tarafından yapılan uyarıda Halen bilgilerini güncellemeyen meslektaşlarımızın 31.12.2018 tarihine kadar UHAP üzerinden bilgilerini güncellenmeleri gerektiği belirtilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin 5/1-ğ maddesi uyarınca Baro levhasına yazılı avukatlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi, tek ve benzersiz olacak şekilde PTT tarafından oluşturulacaktır.       
Yönetmeliğin 6/1 maddesinde; "5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye yapılır." düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, levhaya kayıtlı avukatlar adına elektronik tebligat adresi oluşturulmak üzere PTT'ye başvuracaktır.

Daha önce meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelerini talep etmiştik. Halen bilgilerini güncellemeyen meslektaşlarımızın 31.12.2018 tarihine kadar UHAP üzerinden bilgilerini güncellenmeleri gerekmektedir. 

Sistemin oluşturulması, işlerliği ve güvenliği yönünden Birliğimizce Adalet Bakanlığı ve PTT nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, ayrıca konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

WhatsApp Destek